Centre de recollida de dades

El fet que els descendents, hereus d’aquestes històries, sentim la necessitat de produir algun material amb elles, per preservar-les, interpretar-les, enregistrar-les… podria ser vist com un acte de resistència davant certes polítiques de gestió de la memòria històrica en aquest país? Podríem considerar aquests vídeos, àlbums, apunts, gravacions de veu , material que es sol quedar en el fons dels armaris,  com a pràctiques d’empoderament en tant que ens autoerigim en agents de la història? La pròpia història? En tant que passem a ser productors d’història gràcies al maneig de les tecnologies medials, dels mitjans audiovisuals?

Des del Centre de recollida de dades vull trobar-me amb persones, investigar que s’està fent en aquest àmbit íntim de producció. Alhora recol·lectar material per als arxius. Tota aquesta informació vol ser la base per als laboratoris de creació de noves càpusles.

 

1- ENCONTRES 

.

.

.

.

.

.

 

2- ARXIU (en procés)

Gràcies als encontres i  a les investigacions hem  construït un arxiu de links i recursos on
hi pots trobar treballs que giren al voltant de les memòries pròximes, bibliografia i aplicacions per a noves narratives.

Amb el cicle Memorybytes vam poder ampliar força l’ arxiu i fusionar-los. Els trobeu aquí :

 

Zotero

Boockcamping

 

 

 

Següent→

←Endarrera

Copyright © 2019 . Designed by Woo Themes